آدرس فروشگاه

تماس با ما

آدرس ما

تجهیزات مهندسی متریک
تجهیزات مهندسی متریک
آدرس فیزیکی وب سایت و فروشگاه:
سیرجان ـ خیابان آیت الله غفاری 200 متر پایین تر از چهارراه 5 طبقه
کدپستی: 7817633969
ایمیل: sales[at]mtrik[dot]com

تلفن
03442251244

فکس
03442261249
ساعات بازگشایی
8 صبح تا 8 شب

تماس با ما
کد امنیتی